CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KHỐI

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên; kêu gọi sự tham gia của cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Sáng ngày 03/6/2023, Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo cho Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên…

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ ĐOÀN

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên; kêu gọi sự tham gia của cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Sáng ngày 03/6/2023, Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo cho Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên…

GƯƠNG / MÔ HÌNH TIÊU BIỂU

MỖI NGÀY 1 TIN TỐT / MỖI TUẦN 1 CÂU CHUYỆN ĐẸP

VIDEO HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG