Browsing: HỆ THỐNG VĂN BẢN

Nội dung trích dẫn Tải
Công văn về việc tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử Bảo tàng “Ký ức tuổi trẻ”
Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17//3/2023)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023)
Công văn Về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023
Công văn về việc tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh năm 2023
Công văn V/v tham gia Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2023
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 -01/3/2023)
Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 -01/3/2023)
Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc
“Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc”
Công văn về việc hưởng ứng Chương trình “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” năm 2022”
Công văn về việc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Công văn về việc đề cử xét trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2022”
Kế hoạch Tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2022
Công văn về việc tham gia Cuộc thi Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ
Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022)”