Browsing: Kế hoạch – Thể lệ

Nội dung trích dẫn Tải
Kế hoạch Tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2022
Kế hoạch Tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2022
Kế hoạch Tổ chức tết Trung thu cho các em thiếu nhi năm 2022 với Chủ đề “Đêm hội trăng rằm”
Kế hoạch Kiểm tra đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Olympic tiếng Anh” dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022
Kế hoạch Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối năm 2022
Kế hoạch tổ chức hội thao cán bộ Đoàn 2022, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022)
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các công trình thanh niên Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai tháng Thanh niên năm 2022
Kế hoạch Triển khai mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi trực tuyến “Theo dòng lịch sử” năm 2022
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021
KẾ HOẠCH Về việc kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; giám sát, phản biện xã hội năm 2022
KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2022 – Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
KẾ HOẠCH Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn khối và Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2024
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026
Đoàn k KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021.