Browsing: Công văn

Nội dung trích dẫn Tải
Công văn Về việc thực hiện nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024
Công văn Về việc phát động tham Cuộc thi sáng tác, quảng bá hình ảnh đẹp Trà Vinh đợt 1 “Nét đẹp nông thôn mới tỉnh Trà Vinh
Công văn “ tuyên truyền lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975 – 2020
“Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024)””
Công văn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Công văn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026)”
Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 – 21/7/2024);
Công văn sao gửi Hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2024 – 2027
Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024);
Công văn tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phan Văn Khỏe
Công văn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 – 02/4/2024)”
Công văn về việc tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử Bảo tàng “Ký ức tuổi trẻ”
Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17//3/2023)
Công văn Về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023
Công văn về việc tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh năm 2023
Công văn V/v tham gia Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2023
Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 -01/3/2023)
“Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc”
Công văn về việc hưởng ứng Chương trình “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” năm 2022”
Công văn về việc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII