Browsing: Hướng dẫn

Nội dung trích dẫn Tải
Hướng dẫn về việc góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hướng dẫn về viêc trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2022
Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Đoàn trường THPT, Đoàn Trung tâm GDTX-HNDN Thành phố Trà Vinh
HƯỚNG DẪN Cộng điểm sáng tạo trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2021
Hướng dẫn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ năm 2021
Hướng dẫn tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” trong các trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN
Hướng dẫn 34-HD/ĐTN: Phát động xây dựng Hộp thư “Sáng kiến, ý tưởng sáng tạo” năm 2020
Hướng dẫn thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng các cấp
Hướng dẫn 29-HD/ĐTN: Kết nạp Đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”
Hướng dẫn 26-HD/ĐTN: Tổ chức học tập, tìm hiểu 06 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua hệ thống phần mềm trưc tuyến giai đoạn 2019-2022
Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022