Browsing: Tài liệu tuyên truyền

Nội dung trích dẫn Tải
Công văn “ tuyên truyền lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975 – 2020
“Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024)””
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 -01/3/2023)
Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 ngày sinh Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022)
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà (5/1992 – 5/2022)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03.02.1930 – 03.02.2022)
Công văn về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 100 năm Ngày sinh Đồng chí Lê Quang Đạo
Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Bộ Infographic Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN
BỘ INFOGRAPHICS 4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN
Ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam