Browsing: Thư mời

Nội dung trích dẫn Tải
Thư mời 60-TM/ĐTN: Họp trù bị chuẩn bị “Hội nghị Giao ban, gắn với Tuyên dƣơng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đoàn Khối khu vực Miền Nam, lần thứ VII, năm 2020”
Thư mời 61-TM/ĐTN: Dự tặng quà cho ngƣời nghèo, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế trong “Chương trình Xuân tình nguyện năm 2020”
Thư mời 50-TM/ĐTN: Tham dự Chương trình “Vui Hội Trăng Rằm” năm 2019