Browsing: Thông báo

Nội dung trích dẫn Tải
THÔNG BÁO Về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phụ trách và dự sinh hoạt lệ định kỳ tại cơ sở Đoàn trực thuộc
THÔNG BÁO Về việc cập nhật dữ liệu đoàn viên lên hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên của Trung ương Đoàn
THÔNG BÁO Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
THÔNG BÁO Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027
THÔNG BÁO Về việc dời thời gian tổ chức Giải bóng đá mini truyền thống lần thứ XIX, năm 2021
THÔNG BÁO Triệu tập lớp tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021
THÔNG BÁOVề việc phân bổ lực lượng tham gia Liên hoan nhóm nhảy thanh thiếu nhinăm 2021
THÔNG BÁO Về việc cử lực lƣợng tham gia Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
TB Triệu tập lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021
TB Về việc phân bổ lực lượng tham gia Ngày hội “Học sinh 3 tốt” và ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh” năm học 2020 – 2021”
Thông báo về việc sử dụng mạng xã hội trong thông tin, trao đổi công tác
Thông báo về việc thực hiện gửi, nhận văn bản qua phần mềm Văn phòng điện tử IOffice
Thông báo về việc triệu tập lực lượng tham dự Lễ Báo công dâng Bác và tham gia hoạt động Trò chơi lớn
Thông báo về việc triển khai một số nội dung liên quan Hội nghị giao ban Đoàn Khối khu vực miền Nam, lần thứ I năm 2020
Thông báo về việc phân bổ lực lượng tham dự Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ Khởi Nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh Trà Vinh
Thông báo về việc phân bổ lực lượng tham dự Liên hoan sáng tạo trẻ tỉnh Trà Vinh năm 2020
Thông báo phân bổ lực lượng tham dự chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thông báo triệu tập lực lượng tham gia chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” – Đợt 3/2020
Thống báo sử dụng các phần mềm, ứng dụng mạng xã hội trên Internet vào hoạt động Đoàn!
Thông báo 01-TB/ĐTN: Kết quả cuộc họp trù bị Hội nghị giao ban Đoàn khối khu vực Miền Nam, lần thứ I, năm 2020