Browsing: GIỚI THIỆU

Đoàn khối các cơ quan (nay là Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp) tỉnh Trà Vinh.  Là đơn…

1. Thường trực Đoàn Khối 1)- Phạm Viết Thạch; – Sinh năm; 20/6/1980; – Chức vụ, Ủy viên Ban Chấp…