Tác giả: Đoàn ủy Sở Công thương Trà Vinh

Thực hiện theo Kế hoạch số 69-KH/ĐTN, ngày 30/10/2019 của BTV Đoàn khối về việc “phát động đợt thi đua, hướng tới kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)”; Kế hoạch số 77-KH/ĐTN, ngày 24/02/2020 về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020; và các phong trào khác do Đoàn cấp trên phát động. Ngay từ đầu năm, Chi đoàn Sở Công Thương Trà Vinh đã xây dựng Kế hoạch hoạt động với nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực học tập, làm việc,…

Xem thêm