Địa chỉ: 2A Lý Tự Trọng, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Email: dkcqtravinh@gmail.com
Điện thoại: 02943  867 884
Website: www.doankhoitravinh.vn